W związku z napływającymi do nas prośbami o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytania Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonej w systemie informatycznym, zamieszczamy propozycje odpowiedzi dla tych Państwa, którzy korzystają z Modułu Ewidencji Mienia w TurboEWID.

 1. Jaki jest zakres informacji gromadzonych w ewidencji nieruchomości SP?
  Zgodny z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadzony w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków.
 2. Czy prowadzenie ewidencji wspomagane jest przez narzędzia informatyczne?
  Tak.
 3. Szczegółowe informacje:
  a) Moduł Ewidencji Mienia w oprogramowaniu Ewid 2007 firmy Geomatyka-Kraków.
  b) Baza danych Oracle.
  c) Zakres przetwarzanych danych wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  d) Podstawowe funkcjonalności:
  - możliwość synchronizacji z danymi ewidencji gruntów i budynków i półautomatycznego wprowadzania zmian zaistniałych w EGiB,
  - narzędzia do filtrowania / selekcji danych według dowolnych atrybutów,
  - narzędzia do zbiorowej edycji danych,
  - raportowanie danych do formatów MS Word, MS Excel,
  - tworzenie wielu zestawień i statystyk,
  - prowadzenie ewidencji umów dzierżawy, najmu itp. dotyczących nieruchomości z zasobu,
  - prowadzenie ewidencji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie wraz z obsługą finansową,
  - prezentacja danych na mapie (geometria działek czytana z bazy ewidencji gruntów)
  e) /zgodnie z Państwa sytuacją/
  f) Eksport danych możliwy w formatach XLS lub GML w zakresie danych obejmującym ewidencję gruntów.
  g) Wymiana danych z innymi systemami
  - synchronizacja z danymi ewidencji gruntów i budynków, które są w tej samej bazie danych, prowadzone także w oprogramowaniu Ewid 2007,
  - możliwość importu pewnych danych dotyczących środków trwałych z plików XLS