promocja

Licencja na system PZGiK - 5 000 zł netto

Licencja obejmuje wszystkie moduły systemu EWID 2007, które spełniają definicję systemu PZGiK z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.