Informujemy że w Portalu Geodety istnieje możliwość włączenia automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.

W tym trybie prace automatycznie „wpadają” do rejestru prac (bez potwierdzania przez pracownika Ośrodka) wraz z automatycznym przygotowaniem „materiałów zasobu” i innych dokumentów w zakresie danego zgłoszenia pracy.

Automatycznie generowane są: DOO, Licencja, Informacja o materiałach i Potwierdzenie zgłoszenia pracy, jak również pliki (kopie zbiorów danych) gml i kcd.

Mapę w postaci wektorowej wydaną w formacie KCD, Geodeci (w razie potrzeby) mogą przekonwertować do innych formatów (np DXF) za pomocą darmowej (demonstracyjnej) wersji TurboMapy.

Automatycznie wygenerowane Dokumenty (DOO, Licencja, informacja o materiałach i potwierdzenie zgłoszenia pracy) dostępne są natychmiast w Portalu Geodety, natomiast pliki - „materiały zasobu” są zablokowane, a stają się dostępne dopiero po opłaceniu DOO i odnotowaniu tego faktu w systemie. Dodatkowo istnieje możliwość wglądu lub pobierania zeskanowanych materiałów PZGiK w zakresie zgłoszonej pracy.

Włączenie automatu ma sens w przypadku gdy jest zeskanowany cały zasób, oraz pełne pokrycie mapą wektorową (ewidencyjną i zasadniczą).
Aby Geodeci naprawdę odczuli przyspieszenie, bardzo zalecane jest wdrożenie płatności elektronicznych - w tym momencie mamy integrację z PayU, PayByNet, BlueMedia, Przelewy24.