Informujemy że w Portalu Geodety istnieje możliwość włączenia automatycznego kompletowania materiałów.
W tym trybie prace automatycznie wpadają do rejestru prac (bez potwierdzania przez pracownika Ośrodka).

Automatycznie obsłużone są następujące pozycje cennikowe:
5.2 - Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej
5.3 - Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej
7.1 - Pełny zbiór danych GESUT
8.1 - Pełny zbiór danych BDOT500
9.1 - Zbiór danych bazy danych EGiB - dane przedmiotowe i podmiotowe
9.1 - Zbiór danych bazy danych EGiB - dane przedmiotowe (geometryczne)
10.3 - Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej w skali 1:2 000
10.3 - Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej w skali 1:500
10.3 - Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej w skali 1:5 000
10.3 - Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej w skali 1:1 000
13.2 - Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:2 000
13.2 - Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:1 000
13.2 - Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:5 000
13.2 - Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:500
16.2 - Kopia materiału zasobu innego w postaci elektronicznej

Automatycznie generowane są: DOO, Licencja, informacja o materiałach i potwierdzenie zgłoszenia pracy, jak również pliki danych.
Mapa w postaci wektorowej jest wydawana w formacie KCD, Geodeci mogą przekonwertować ją do innych formatów (np DXF) za pomocą darmowej(testowej) wersji TurboMapy.
Pozycje 7.1, 8.1, 9.1 wydawane są w obowiązującym formacie GML (Ponadto mamy w końcowej fazie przygotowania nowy Portalu Geodety w którym udostępniona będzie usługa podgląd zbioru danych EGiB).
Dokumenty stają się dostępne dopiero po zaakceptowaniu protokołu uzgodnień i opłaceniu DOO.
Włączenie automatu ma sens w przypadku gdy jest zeskanowany cały zasób, oraz pełne pokrycie mapą wektorową (ewidencyjną i zasadniczą).
Aby Geodeci naprawdę odczuli przyspieszenie, bardzo zalecane jest wdrożenie płatności elektronicznych - w tym momencie mamy integrację z PayU i PayByNet.

W chwili obecnej automatyczne kompletowanie materiałów działa w 3 lokalizacjach:
-Starostwo Powiatu w Kołobrzegu
-Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
-Starostwo Powiatu w Kartuzach

 

Aktualizacja 20-08-2018:

Aby Geodeci naprawdę odczuli przyspieszenie, bardzo zalecane jest wdrożenie płatności elektronicznych - w tym momencie mamy integrację z PayU, PayByNet oraz BlueMedia.

W chwili obecnej automatyczne kompletowanie materiałów działa w 10 lokalizacjach:
-Starostwo Powiatu w Bytowie
-Starostwo Powiatu w Gryfinie
-Starostwo Powiatu w Lubinie
-Starostwo Powiatu w Kartuzach
-Starostwo Powiatu w Kołobrzegu
-Starostwo Powiatu w Koszalinie
-Starostwo Powiatu w Kościerzynie
-Starostwo Powiatu w Sławnie
-Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
-Urząd Miejski w Gliwicach