Asysta techniczna systemu EWID 2007

Prosimy o kontakt w celu sporządzenia indywidualnej oferty

 

Załadowanie mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT)

do bazy danych EWID 2007 dla obszaru obrębu ewidencyjnego:

1. z programu TurboMAP - 1000 zł netto

 

Załadowanie mapy ewidencyjnej

do bazy danych EWID 2007 dla obszaru obrębu ewidencyjnego
(dotyczy obszarów, których całkowicie brak w bazie EWID 2007,
nie dotyczy modernizacji):

1. z programu TurboMAP - 1000 zł netto

 

Aktualizacja mapy ewidencyjnej

w bazie danych EWID 2007 dla obszaru 1 obrębu ewidencyjnego po modernizacji
czyli w trybie zmian - tak aby poprzednie wersje obiektów ewidencyjnych odłożyły się w archiwum

(dotyczy obszarów, które są w bazie danych EWID 2007 i zostały zmodernizowane):

1. z programu TurboMAP - 2000 zł netto

Aktualizacja danych rejestrowych EGiB

w bazie danych EWID 2007 dla 1 obrębu ewidencyjnego po modernizacji na podstawie pliku SWDE:

1. dane przedmiotowe - podlega indywidualnej wycenie w zależności od ilości aktualizowanych obiektów i ich atrybutów
2. dane podmiotowe - podlega indywidualnej wycenie w zależności od ilości aktualizowanych obiektów i ich atrybutów

 

Automatyczna aktualizacja lub generacja rejestru gruntów, budynków

w bazie danych EWID 2007 dla 1 obrębu ewidencyjnego na podstawie wcześniej zaktualizowanych
danych geometrycznych (mapy ewidencyjnej) w trybie modernizacji:

1. rejestru gruntów - 1000 zł netto
2. rejestru budynków i budynków w rejestrze gruntów - 500 zł netto