Jest to wersja TurboMAP do opracowania plików KCD dla Starostw Powiatowych z wersją TurboEWID 10.0, która umożliwia tworzenie mapy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Uwaga! Przed instalacją prosimy o przeczytanie poniższych warunków!

Wersja 10.0 nie będzie poprawnie współpracować z plikiem baza.fdb oraz plikiem KCD dla wersji TurboEWID 9.4 i starszych.

Wersja 10.0 wymaga przekodowania klucza zabezpieczającego oraz wykupienia uaktualnienia dla posiadaczy wcześniejszych wersji na poniższych zasadach:

 • Aktualizacja z wersji wcześniejszych niż 8.1 - koszt 2300 zł netto
 • Aktualizacja z wersji 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 - koszt 800 zł netto
 • Aktualizacja z wersji 9.x - koszt 500 zł netto
 • W przypadku gdy licencja TurboMAP została zakupiona po 30 lipca 2021 r., aktualizacja jest bezpłatna.
 • aktualizacja nie wymaga wymiany klucza sprzętowego
 • przekodowanie klucza zabezpieczającego odbywa się zdalnie za pośrednictwem oprogramowania TeamViewer
 • po przekodowaniu klucza do nowej wersji poprzednie wersje nie przestaną działać
 • w celu przekodowania klucza proszę wysłać zlecenie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem numeru klucza i NIP firmy (jeśli od zakupu zmieniły się dane firmy, proszę je również podać)
Obsługa plików GML

Wersja 10.0 posiada funkcjonalność wydawania plików GML, których obowiązek przekazywania do ODGiK zaistniał od 1 stycznia 2023 roku. Funkcjonalność ta jest bezpłatna dla wszystkich posiadających licencję na wersję 10.

Plik GML wydany z TurboMAP 10 jest przeznaczony tylko w celu przekazania do ODGiK w których funkcjonuje TurboEWID v.10. Eksport plików GML jest możliwy tylko z plików kcd do modyfikacji wydanych w wersji 10.0 TurboEwid w wyniku zgłoszenia pracy geodezyjnej lub czystego pliku z narysowanymi nowymi obiektami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, § 35 pkt. 4 plik GML wyeksportowany z programu TurboMAP 10.0 będzie zawierał tylko obiekty nowe i zmodyfikowane oraz usunięte, które także zawierają się w zbiorze obiektów zmodyfikowanych.

Ważne: Pamiętaj o pobraniu bazy FDB!
Przypominamy o konieczności każdorazowego pobierania pliku bazy FDB dla wykonawcy z lokalizacji dla której wykonywana jest praca (jeżeli jest tam TurboEWID). W pliku tym znajduje się konfiguracja właściwa dla określonej lokalizacji (PODGiK), czyli parametry transformacji, sposób numeracji operatów, itd.
Plik należy skopiować do podkatalogu "Data" w miejscu instalacji Turbomapy np. c:\turbomap\data, zastępując istniejący. Jeżeli zostanie nazwany baza.fdb, zostanie automatycznie otwarty przy uruchomieniu TurboMAP, natomiast w przypadku gdy TurboMAP jest używany do pracy na plikach kcd z kilku lokalizacji, proponujemy nadanie mu nazwy związanej z lokalizacją, z której pochodzi. Spowoduje to pokazanie okna wyboru pliku fdb przy uruchomieniu programu.

 

Do pobrania:

Zdalna pomoc TeamViewer

Historia wersji:

Wersja 10.0 Informacje dodatkowe
10.0 (Build 23212)
2023-05-23
Pobierz
 • poprawiono eksport do dxf budynku w budowie w BDOT 2021
 • poprawiono eksport szrafur do dxf
 • dostosowano import symboli nowego modelu z dxf do kcd
 • poprawiono reprezentację graficzną podjazdu dla osób niepełnosprawnych EGBD
 • poprawiono wyświetlanie projektowanych obiektów multipunkt z symbolem wewnątrz
 • poprawiono przenoszenie słupów kratowych do warstwy słupów przewodów napowietrznych w modelu 2021
 • poprawiono przesunięcie krzyży sekcji w osi y po eksporcie do dxf
 • poprawiono przenoszenie skarpy z enklawą do modelu 2021
 • poprawka do wstawiania obiektu EGBD - podjazd dla osób niepełnosprawnych (etykieta n)
 • kontrola atrybutów status oraz źródło w zależności od typu dokumentu
 • poprawa wstawiania opisu dla niektórych obiektów projektowanych
 • poprawa stylu linii dla przewodów projektowanych
 • poprawa ikonki mostu w katalogu obiektów
 • dodanie przycisków do katalogu obiektów, tak aby dla każdej geometrii był osobny przycisk
 • kontrole atrybutów: średnica, wymiar poziomy, pionowy
 • kontrola topologii: sprawdzenie czy obiekt powierzchniowy nie jest tak mały, że powinien być symbolem
 • gml: zgodność ze schematem 1.7 dla obiektów EGiB
 • gml: wydawanie obiektów EGiB jeżeli zostaną zmodyfikowane (niezależnie od tego czy kcd jest przeznaczony do modyfikacji EGiB)
 • poprawka do rozpoznawania sygnatur prac i uzgodnień
10.0 (Build 23132)
2023-03-29
 
 • możliwość pracy na budynkach EGiB w budowie oraz projektowanych
 • poprawka do wydawania do GML budynku w budowie w BDOT 2021
10.0 (Build 23114)
2023-03-16
 
 • poprawka do eksportu geometrii budynków BDOT500 do GML
 • eksport archiwizowanych obiektów BDOT500/GESUT 2015 oraz K1 do GML w przypadku podziału na pliki danych GESUT/BDOT500
 • zmiana sposobu wyboru władającego siecią z listy podpowiedzi - aby wybrać należy ją rozwinąć
10.0 (Build 23105)
2023-03-15
 
 • możliwość określenia nawierzchni obszaru utwardzonego
 • poprawiono precyzję rzędnej OTRS do części setnej dla wartości z zerem na końcu w części ułamkowej
 • poprawiono uwzględnianie koloru sieci rzędnych po eksporcie do dxf
10.0 (Build 23101)
2023-03-06
 
 • poprawka wydawania skasowanych obiektów BDOT500/GESUT model 2015 do GML
 • kontrola relacji pomiędzy budynkami niewykazywanymi w Egib a obiektami trwale z nimi związanymi
 • stosowania atrybutu nawierzchnia tylko dla jezdni i chodnika a atrybutu położenie dla obiektu jezdnia
 • poprawa narzędzia do rysowania budynku
 • poprawa rysowania przez wskazanie obiektu (nie pobiera z obiektu grupy)
 • poprawiono wstawianie symboli latarni SUEO i masztu oświetleniowego SUEM dla obiektów o dwóch punktach
 • dostosowano nazewnictwo atrybutów obsługiwanych przez kartotekę pikiet zgodnie z rozporządzeniem
 • dodano automatyczne zaokrąglanie do części dziesiętnych rzędnej dla warstwy OTRN przy użyciu narzędzia "w na w"
 • poprawiono reprezentację precyzji rzędnej OTRN, gdy wartość wyrażona w pełnych metrach
 • poprawiono rozstaw linii stylu podwójnego werandy i wiatrołapu po eksporcie do dxf
10.0 (Build 23081)
2023-02-20
 
 • eliminacja wydawania zdublowanych obiektów BDOT500/GESUT podczas eksportu GML w trybie bez podziału na pliki danych
10.0 (Build 23075)
2023-02-17
 
 • dodano możliwość podziału eksportowanego GML na pliki danych EGiB/GESUT/BDOT500
 • poprawka eksportu atrybutu rodzaj/rodzajObiektu w OT_BlokBudynku oraz OT_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem
 • dodano przycisk zaokrąglania rzędnych do części dziesiętnych dla warstwy OTRN w pasku narzędzi "Atrybuty"
 • wrysowywanie pikiet z kodem karto OTRN - zaokrągla je do części dziesiętnych (kartoteka pikiet)
 • ładowanie wartości SPD i ISD z pliku jako sama liczba (1 lub 2), lub z przedrostkiem np. SPD-1 (kartoteka pikiet)
 • dostosowanie wyglądu starej warstwy budynku w budowie do wyglądu nowej po eksporcie dxf
 • zapamiętanie stanu widoczności dla paska narzędzi "przenoszenie na bdot/gesut" przy zamykaniu programu
 • naprawiono przypisanie UDP do przewodów projektowanych w nowym modelu
10.0 (Build 23053)
2023-02-01
 
 • Poprawka eksportu zmodyfikowanych budynków
 • Nowy wygląd katalogu obiektów EGiB
10.0 (Build 23045)
2023-01-27
 
 • Eksport obiektów EGIB do GML z plików projektowych
 • Usprawnienie narzędzia do zmiany punktu roboczego o rzędną GESUT
10.0 (Build 23035)
2023-01-20
 
 • Uzupełnienie eksportu do DXF o obiekty z modelu 2021
 • Usprawnienia eksportu obiektów GESUT oraz BDOT500 z plików projektowych
 • Usprawnienie narzędzia do przenoszenia W na W (budynki EGiB / OT) oraz przenoszenia historii obiektu (budynki EGiB)
 • Dostosowanie narzędzia scalenia i łączenia obiektów do eksportu do GML
10.0 (Build 23022)
2023-01-10
 
 • Poprawiona funkcja kontroli pliku kcd
 • Tymczasowe ukrycie eksportu dxf i dgn
10.0 (Build 23014)
2023-01-05
 
 • Dodano możliwość eksportu do pliku GML obiektów nowych, skartowanych w czystym pliku KCD
 • Poprawiono działanie katalogu obiektów w zakresie wyboru obiektów trwale związanych z budynkiem
 • Edycja obiektu w modelu 2015 wymaga zmiany jego modelu na 2021 (dotyczy obiektów z pliku do modyfikacji z wersji TurboEWID v.10)
 • Archiwizacja obiektu nie wymaga zmiany modelu (dotyczy obiektów z pliku do modyfikacji z wersji TurboEWID v.10)
 • Poprawiono narzędzie do przenoszenia historii obiektu
10.0 (Build 23011)
2023-01-02
 
 • Dodano możliwość eksportu obiektów z pliku KCD do modyfikacji do pliku GML w celu przekazania do ODGiK pliku GML razem zz modyfikowanym plikiem KCD. Eksport obejmuje tylko obiekty nowe, zmodyfikowane oraz usunięte zgodne z modelami opublikowanymi w roku 2021.
 • Poprawiono wygląd obiektów
 • Usunięto możliwość tworzenia obiektów z modelu 2015 oraz K1
 • Poprawiono narzędzia edycji atrybutów obiektów
10.0 (Build 22395)
2022-09-30
 
 • Poprawiono style linii obiektów, wypełnienia poligonów w (szrafury)
 • Usunięto błędy podczas edycji atrybutów obiektów
 • Poprawiono narzędzie zmiany warstw obiektu w ramach modelu (W->W)
10.0 (Build 22381)
2022-09-20
 
 • Uwaga: Używaj do opracowania plików KCD tylko dla Starostw Powiatowych z wersją TurboEWID 10.0!
 • Pamiętaj o każdorazowym pobieraniu pliku bazy FDB dla wykonawcy z lokalizacji dla której wykonywana jest praca!