Jest to wersja TurboMAP do opracowania plików KCD dla Starostw Powiatowych z wersją TurboEWID 10.0, która umożliwia tworzenie mapy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Uwaga! Przed instalacją prosimy o przeczytanie poniższych warunków!

Wersja 10.0 nie będzie poprawnie współpracować z plikiem baza.fdb oraz plikiem KCD dla wersji TurboEWID 9.4 i starszych.

Wersja 10.0 wymaga przekodowania klucza zabezpieczającego oraz wykupienia uaktualnienia dla posiadaczy wcześniejszych wersji na poniższych zasadach:

  • Aktualizacja z wersji wcześniejszych niż 8.1 - koszt 2300 zł netto
  • Aktualizacja z wersji 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 - koszt 800 zł netto
  • Aktualizacja z wersji 9.x - koszt 500 zł netto
  • W przypadku gdy licencja TurboMAP została zakupiona po 30 lipca 2021 r., aktualizacja jest bezpłatna.

Wersja 10.0 aktualnie nie posiada funkcjonalności wydawania plików GML, których obowiązek przekazywania do ODGiK zaistnieje od 1 stycznia 2023 roku. Dlatego zostanie wyposażona w taką funkcjonalność dopiero w styczniu 2023 roku, a jej pobieranie będzie bezpłatne dla wszystkich posiadających licencję na wersję 10.

Plik GML wydany z TurboMAP 10.0 będzie przeznaczony tylko do przekazania ODGiK w których funkcjonuje TurboEWID v.10.

 

Ważne: Pamiętaj o pobraniu bazy FDB!
Przypominamy o konieczności każdorazowego pobierania pliku bazy FDB dla wykonawcy z lokalizacji dla której wykonywana jest praca (jeżeli jest tam TurboEWID). W pliku tym znajduje się konfiguracja właściwa dla określonej lokalizacji (PODGiK), czyli parametry transformacji, sposób numeracji operatów, itd.
Plik należy skopiować do podkatalogu "Data" w miejscu instalacji Turbomapy np. c:\turbomap\data, zastępując istniejący. Jeżeli zostanie nazwany baza.fdb, zostanie automatycznie otwarty przy uruchomieniu TurboMAP, natomiast w przypadku gdy TurboMAP jest używany do pracy na plikach kcd z kilku lokalizacji, proponujemy nadanie mu nazwy związanej z lokalizacją, z której pochodzi. Spowoduje to pokazanie okna wyboru pliku fdb przy uruchomieniu programu.

Instrukcja obsługi

Pobierz

Historia wersji:

Wersja 10.0 Informacje dodatkowe
10.0 (Build 22395)
2022-09-30
Pobierz
  • Poprawiono style linii obiektów, wypełnienia poligonów w (szrafury)
  • Usunięto błędy podczas edycji atrybutów obiektów
  • Poprawiono narzędzie zmiany warstw obiektu w ramach modelu (W->W)
10.0 (Build 22381)
2022-09-20
 
  • Uwaga: Używaj do opracowania plików KCD tylko dla Starostw Powiatowych z wersją TurboEWID 10.0!
  • Pamiętaj o każdorazowym pobieraniu pliku bazy FDB dla wykonawcy z lokalizacji dla której wykonywana jest praca!