Jest to wersja TurboMAP do opracowania plików KCD dla Starostw Powiatowych z wersją TurboEWID 10.0, która umożliwia tworzenie mapy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Uwaga! Przed instalacją prosimy o przeczytanie poniższych warunków!

Wersja 10.0 nie będzie poprawnie współpracować z plikiem baza.fdb oraz plikiem KCD dla wersji TurboEWID 9.4 i starszych.

Wersja 10.0 wymaga przekodowania klucza zabezpieczającego oraz wykupienia uaktualnienia dla posiadaczy wcześniejszych wersji na poniższych zasadach:

 • Aktualizacja z wersji wcześniejszych niż 8.1 - koszt 2300 zł netto
 • Aktualizacja z wersji 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 - koszt 800 zł netto
 • Aktualizacja z wersji 9.x - koszt 500 zł netto
 • W przypadku gdy licencja TurboMAP została zakupiona po 30 lipca 2021 r., aktualizacja jest bezpłatna.
 • aktualizacja nie wymaga wymiany klucza sprzętowego
 • przekodowanie klucza zabezpieczającego odbywa się zdalnie za pośrednictwem oprogramowania TeamViewer
 • po przekodowaniu klucza do nowej wersji poprzednie wersje nie przestaną działać
 • w celu przekodowania klucza proszę wysłać zlecenie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem numeru klucza i NIP firmy (jeśli od zakupu zmieniły się dane firmy, proszę je również podać)
Obsługa plików GML

Wersja 10.0 posiada funkcjonalność wydawania plików GML, których obowiązek przekazywania do ODGiK zaistniał od 1 stycznia 2023 roku. Funkcjonalność ta jest bezpłatna dla wszystkich posiadających licencję na wersję 10.

Plik GML wydany z TurboMAP 10 jest przeznaczony tylko w celu przekazania do ODGiK w których funkcjonuje TurboEWID v.10. Eksport plików GML jest możliwy tylko z plików kcd do modyfikacji wydanych w wersji 10.0 TurboEwid w wyniku zgłoszenia pracy geodezyjnej lub czystego pliku z narysowanymi nowymi obiektami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, § 35 pkt. 4 plik GML wyeksportowany z programu TurboMAP 10.0 będzie zawierał tylko obiekty nowe i zmodyfikowane oraz usunięte, które także zawierają się w zbiorze obiektów zmodyfikowanych.

Ważne: Pamiętaj o pobraniu bazy FDB!
Przypominamy o konieczności każdorazowego pobierania pliku bazy FDB dla wykonawcy z lokalizacji dla której wykonywana jest praca (jeżeli jest tam TurboEWID). W pliku tym znajduje się konfiguracja właściwa dla określonej lokalizacji (PODGiK), czyli parametry transformacji, sposób numeracji operatów, itd.
Plik należy skopiować do podkatalogu "Data" w miejscu instalacji Turbomapy np. c:\turbomap\data, zastępując istniejący. Jeżeli zostanie nazwany baza.fdb, zostanie automatycznie otwarty przy uruchomieniu TurboMAP, natomiast w przypadku gdy TurboMAP jest używany do pracy na plikach kcd z kilku lokalizacji, proponujemy nadanie mu nazwy związanej z lokalizacją, z której pochodzi. Spowoduje to pokazanie okna wyboru pliku fdb przy uruchomieniu programu.

 

Do pobrania:

Zdalna pomoc TeamViewer

Historia wersji:

Wersja 10.0 Informacje dodatkowe
10.0 (Build 23053)
2023-02-01
Pobierz
 • Poprawka eksportu zmodyfikowanych budynków
 • Nowy wygląd katalogu obiektów EGiB
10.0 (Build 23045)
2023-01-27
 
 • Eksport obiektów EGIB do GML z plików projektowych
 • Usprawnienie narzędzia do zmiany punktu roboczego o rzędną GESUT
10.0 (Build 23035)
2023-01-20
 
 • Uzupełnienie eksportu do DXF o obiekty z modelu 2021
 • Usprawnienia eksportu obiektów GESUT oraz BDOT500 z plików projektowych
 • Usprawnienie narzędzia do przenoszenia W na W (budynki EGiB / OT) oraz przenoszenia historii obiektu (budynki EGiB)
 • Dostosowanie narzędzia scalenia i łączenia obiektów do eksportu do GML
10.0 (Build 23022)
2023-01-10
 
 • Poprawiona funkcja kontroli pliku kcd
 • Tymczasowe ukrycie eksportu dxf i dgn
10.0 (Build 23014)
2023-01-05
 
 • Dodano możliwość eksportu do pliku GML obiektów nowych, skartowanych w czystym pliku KCD
 • Poprawiono działanie katalogu obiektów w zakresie wyboru obiektów trwale związanych z budynkiem
 • Edycja obiektu w modelu 2015 wymaga zmiany jego modelu na 2021 (dotyczy obiektów z pliku do modyfikacji z wersji TurboEWID v.10)
 • Archiwizacja obiektu nie wymaga zmiany modelu (dotyczy obiektów z pliku do modyfikacji z wersji TurboEWID v.10)
 • Poprawiono narzędzie do przenoszenia historii obiektu
10.0 (Build 23011)
2023-01-02
 
 • Dodano możliwość eksportu obiektów z pliku KCD do modyfikacji do pliku GML w celu przekazania do ODGiK pliku GML razem zz modyfikowanym plikiem KCD. Eksport obejmuje tylko obiekty nowe, zmodyfikowane oraz usunięte zgodne z modelami opublikowanymi w roku 2021.
 • Poprawiono wygląd obiektów
 • Usunięto możliwość tworzenia obiektów z modelu 2015 oraz K1
 • Poprawiono narzędzia edycji atrybutów obiektów
10.0 (Build 22395)
2022-09-30
 
 • Poprawiono style linii obiektów, wypełnienia poligonów w (szrafury)
 • Usunięto błędy podczas edycji atrybutów obiektów
 • Poprawiono narzędzie zmiany warstw obiektu w ramach modelu (W->W)
10.0 (Build 22381)
2022-09-20
 
 • Uwaga: Używaj do opracowania plików KCD tylko dla Starostw Powiatowych z wersją TurboEWID 10.0!
 • Pamiętaj o każdorazowym pobieraniu pliku bazy FDB dla wykonawcy z lokalizacji dla której wykonywana jest praca!