Różnica jest zasadnicza i wynika z długoletnich obserwacji rynku geodezyjnego. Już dawno zauważyliśmy, że istnieje konflikt interesów pomiędzy Prowadzącym zasób geodezyjny i kartograficzny a Wykonawcą prac geodezyjnych. Dlatego doszliśmy do wniosku, że Prowadzący zasób geodezyjny musi mieć inne oprogramowanie niż Wykonawca prac geodezyjnych. Dla pierwszego stworzyliśmy TurboEWID, a dla drugiego TurboMAP.

  • TurboEWID przechowuje i przetwarza dane w bazie danych Oracle natomiast TurboMAP przechowuje i przetwarza dane w plikach KCD. Dzięki temu Wykonawca prac geodezyjnych nie musi ponosić kosztów licencji bazy danych Oracle oraz jej instalacji i utrzymania, a jednocześnie cały wynik pracy czyli mapę wraz z jej atrybutami opisowymi jest w stanie zmieścić w jednym pliku (zbiorze danych), który nie wymaga specjalistycznej wiedzy w celu jego przenoszenia, kopiowania i zarządzania.
  • TurboEWID jest wielodostępny i wielozadaniowy, może pracować w sieci komputerowej gdzie jedną bazę danych i związane z nią rejestry edytuje tysiące użytkowników jednocześnie natomiast TurboMAP jest jednostanowiskowy, co oznacza, że jeden plik
    z mapą może edytować tylko jeden użytkownik jednocześnie.
  • W zamian za powyższe prędkość jest odwrotnie proporcjonalna. TurboEWID przy każdej transakcji wykonuje tysiące kontroli danych zanim je zapisze i dlatego sprawia wrażenie powolnego przetwarzania natomiast TurboMAP zapisuje w pliku to co „widzi” – to co zadeklaruje operator, niczego w trakcie zapisu nie kontroluje i dlatego jest bardzo szybki.
  • TurboEWID do każdej zmiany wymaga podstawy prawnej lub technicznej i archiwizuje każdy stan historyczny zmienianego obiektu natomiast TurboMAP przechowuje tylko dwa stany obiektu: archiwalny czyli ten, który był w czasie pobrania danych z ODGiK oraz aktualny czyli ten, który Wykonawca oddaje jako produkt końcowy do ODGiK.

Uważamy, że filozofia oparta na wyżej opisanym przekonaniu, iż każdy cel można osiągnąć szybciej i lepiej jeśli posiada się właściwe narzędzie jest w polskiej Geodezji coraz bardziej widoczna, a czas programików, które służą zarówno Wykonawcom jak i Urzędom już dawno minął.