WebEWID

WebEWID jest komponentem systemu Ewid 2007.

WebEWID to serwerowa aplikacja internetowa (serwer aplikacji) korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów.

WebEWID pełni rolę portalu mapowego, ale nie w znaczeniu szeroko pojętego systemu GIS, lecz w celu prezentacji map oraz świadczenia usług internetowych zwykłym ludziom: interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom i innym. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, ale może działać także w sieci lokalnej traktowanej jako intranet.

WebEWID to aplikacja napisana w technologii trójwarstwowej. Jako warstwę aplikacji zastosowano serwer protokołu http (Apache), środowisko aplikacji (PHP) i serwer map (UMN-Mapserver).

WebEWID prezentuje dane przestrzenne i opisowe w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plug-in’ów i apletów JAVA. Prezentuje dane przestrzenne zarówno w postaci wektorowej jak i rastrowej: m. in. TIFF/GeoTIFF, EPPL7. Możliwe jest także dodanie jako tła innych warstw spoza bazy danych systemu Ewid 2007, np. warstw serwowanych w standardach WMS i WFS z innych serwerów.

Przy pomocy WebEWID Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej może prezentować (udostępniać):
 • mapę zasadniczą rozumianą jako zbiorczy raport z bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG
 • mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki gruntowe, kontury klas bonitacyjnych, granice administracyjne);
 • mapę obiektów topograficznych jako raport z BDOT500 (odpowiednik dawnej nakładka sytuacyjnej K-1)
 • mapę sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.)
 • mapę sieci projektowanych uzbrojenia terenu w ramach koordynacji dokumentacji projektowej
 • mapę zakresów prac geodezyjnych
 • mapę osnów geodezyjnych jako raport z BDSOG;
 • mapy rastrowe w postaci warstwy (Ortofotomapa, mapa topograficzna, MPZT)
 • mapę punktów adresowych
 • plany zagospodarowania przestrzennego
 • mapy glebowo-rolnicze
 • mapy pochodne (np.: mapa stanu prawnego granic, mapa użytkowania terenu, powierzchnie gmin)
 • mapę terenów wyłączonych z produkcji rolnej
 • mapę sieci transportowych
 • mapy wygenerowane z innych rejestrów (ewidencji), których dane zgromadzisz w bazie EWID 2007
 • mapy z zewnętrznych serwerów WMS jako tło dla własnych map

Głównym celem WebEWID jest udostępnianie danych przestrzennych, które nie są płatne. Dlatego przeciętny klient urzędu nie musi się autoryzować (logować) w systemie.

Przy pomocy WebEWID klient Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej może:
 • Przeglądać wszystkie w/w mapy i związane z nimi informacje, które zostały zgromadzone w bazie EWID 2007
 • Wyszukiwać dane na tle mapy wg następujących atrybutów:
  1. działki,
  2. budynki
  3. adresy
  4. współrzędne
 • Pozyskiwać informacje o atrybutach poprzez wskazanie obiektu na mapie
 • Mierzyć odległości na mapie
 • Drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html
 Do WebEWID możesz zakupić dodatkowe moduły (portale specjalistyczne):
 1. Portal katastralny (do obsługi podmiotów realizujących zadania publiczne i pozostałych wydziałów starostwa oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do rejestrów publicznych ewidencji gruntów i budynków);
 2. Portal Gminy (do obsługi Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów oraz Ewidencji Nieruchomości związane z Gospodarką Nieruchomościami);
 3. Portal Geodety (do obsługi geodetów uprawnionych zgłaszających prace geodezyjne oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do ewidencji prac geodezyjnych);
 4. Portal Rzeczoznawcy (doobsługi rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich instytucji potrzebujących wglądu do rejestru cen i wartości nieruchomości);
 5. Portal Interesanta (do obsługi interesantów zamawiających materiały i dokumenty)
 6. Portal Komornika (do obsługi Komorników);
 7. Portal Archiwisty (do obsługi firm realizującyh zlecenia archiwizacji (cyfryzacji ze skanowaniem) danych.

Mapę wdrożeń systemu WebEWID znajdziesz tutaj.

Siedziba firmy

ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków

 

Porozmawiajmy

12 397 79 95
biuro@geomatyka-krakow.pl

 

Copyright

Copyright © 2024 Geomatyka-Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.