Zawiera rozszerzenie standardowego katalogu obiektów SWDE o atrybuty, które uznaliśmy za konieczne dla skutecznego i bezstratnego przekazywania danych. Obecnie format SWDE został zastąpiony formatem GML i dlatego RKOE nie jest już praktycznie stosowany.

RKOE wersja 8.5 Pobierz zgodny z TurboEWID w wersji 8.5
RKOE wersja 8.3 - 8.4 Pobierz zgodny z TurboEWID w wersji od 8.3 do 8.4
RKOE wersja 7.9 - 8.2 Pobierz zgodny z TurboEWID w wersji od 7.9 do 8.2