Geoportal EWID to geoportal geoportali powiatowych, które pracują pod kontrolą oprogramowania WebEWID. Oprogramowanie WebEWID działa tylko tam, gdzie został wdrożony system EWID 2007. WebEWID powstał w roku 2007, a więc 3 lata wcześniej niż ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP), jako odpowiedź na potrzebę udostępniania danych geodezyjnych w medium, które stanowi sieć internetowa.

Z tego powodu nie należy mylić WebEWID z usługami sieciowymi danych przestrzennych, o których mówi ustawa o IIP, a zwłaczcza z usługą przeglądania danych przestrzennych, o której mówi Art.9 ust.1 pkt 2 tejże ustawy. Po wejściu w życie ustawy o IIP WebEWID został rozbudowany o możliwość udostepniania wszystkich danych przestrzennych wymienionych jako tematy danych przestrzennych w załączniku do ustawy. WebEWID to po prostu portal mapowy czyli portal internetowy, który służy do przeglądania danych przestrzennych w postaci map prezentowanych w przeglądarce internetowej, i który potocznie bywa nazywany "geoportalem". Trzeba podkreślić potoczność tej nazwy bowiem w prawie polskim nie ma żadnej legalnej definicji "geoportalu". Jedynym wyjątkiem jest nazwa własna portalu mapowego "Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej", za który zgodnie z Art. 13 ustawy o IIP odpowiada Główny Geodeta Kraju. Podobnie też należy rozumieć mapę powiatów, w których działa WebEWID, jako nazwę własną portalu mapowego Geoportal EWID, który jest centralnym punktem dostępu do portali mapowych, w powiatach korzystających z systemu EWID.