TurboEWID to nazwa jednej aplikacjii w całym systemie informatycznym, natomiast EWID 2007 to nazwa handlowa systemu informatycznego. Cały system informatyczny składa się z wielu komponentów, które nie zawsze są aplikacjami. TurboEWID jest aplikacją wielozadaniową przeznaczoną do bieżącej obsługi zasobu geodezyjnego w sieci lokalnej Urzędu. Z punktu widzenia technologicznego jest tzw. aplikacją desktopową.

W systemie EWID 2007 są dostępne jeszcze inne aplikacje, np. IntraEWID, WebEWID, a także oprogramowanie związane z motorem bazy danych Oracle zwane GEOMATICUS, które bezpośrednio przetwarza dane zawarte w bazie Oracle. Ilekroć mowa o całym systemie informatycznym lub o jego bazie danych należy używać nazwy EWID 2007.