Oprogramowanie TurboEWID nie jest potrzebne do wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków. TurboEWID to oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wszystkich rejestrów publicznych związanych z wydziałami geodezji i gospodarki nieruchomościami w Starostwach Powiatowych i Miastach na prawach powiatu. TurboEWID nie jest przeznaczony dla Wykonawców robót geodezyjnych, głównie ze względu na konieczność posiadania silnika bazy danych ORACLE. Do wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków Wykonawca może użyć jakiegokolwiek oprogramowania przyjmującego i wydającego dane EGiB w formacie SWDE. Format SWDE jest obsługiwany przez oprogramowanie TurboEWID w pełnym zakresie juz od roku 2007. Opcje do jego wydawania i przyjmowania są dostępne powszechnie w interfejsie użytkownika (GUI). Format SWDE jest przez nas preferowany i zalecany w celu zasilenia bazy danych systemu EWID 2007 wynikami zakończonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, jakkolwiek nie jest jedynym sposobem wprowadzenia wyników modernizacji ewidencji gruntów i budynków do bazy danych EWID 2007.