Na podstawie porównania najczęściej spotykanych definicji można określić pewien wynikający z nich „wspólny mianownik”:

Geomatyka (geoinformatyka) jest dziedziną wiedzy (i technologii) zajmująca się problemami pozyskiwania, zbierania, utrzymywania, analizy, interpretacji, przesyłania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej (przestrzennej, geograficznej), czyli odniesionej do Ziemi.

Oxford English Dictionary zgrabnie określa geomatykę jako "matematykę Ziemi".

Geomatyka jest nową dyscypliną wiedzy, która powstała na styku informatyki oraz szeroko rozumianych nauk o Ziemi. Przedstawia to poniższy schemat:

geomatyka-schemat

Definicja geomatyki wg Wikipedii: kliknij tutaj.