Co to jest SWDE przyrostowe ?

Nie ma czegoś takiego jak SWDE przyrostowe czy różnicowe. SWDE jest przyrostowe z samej swojej natury, co oznacza, że każdy obiekt ewidencyjny, który został zmodyfikowany (zmodernizowany), musi zostać odłożony do archiwum jako stan "przed modernizacją", a następnie musi zostać ponownie zapisany jako stan "po modernizacji". W SWDE służy do tego specjalny atrybut obiektu zwany "STAN". Atrybut ten przybiera wartość "11" jeżeli rekord tego obiektu jest aktualny lub wartość "12" jeżeli rekord tego obiektu jest archiwalny. Manipulując wartością STANu możemy zapisywać w SWDE różnicę (przyrost) pomiędzy danymi przed modernizacją a danynymi po modernizacji. Możemy więc powiedzieć w języku potocznym, że każdy plik SWDE, który zawiera w sobie chociażby jeden obiekt ewidencyjny, którego STAN = 12, zawiera w sobie przyrost (różnicę), a więc jest plikiem przyrostowym (różnicowym) SWDE.