WorkEWID

WorkEWID jest systemem dla "dużych" wykonawców, czyli firm realizujących modernizacje baz danych (EGiB, BDOT500, GESUT i BDSOG).

Jest to oprogramowanie "desktopowe" klient-serwer, które działa w oparciu o relacyjną bazę danych Oracle©. W Oracle© WorkEWID tworzy "bazę roboczą", do której importowane są dane z ODGiK (np za pośrednictwem plików GML lub SWDE), a następnie dane te są modyfikowane przez pracowników firmy. Modyfikacja polega na wprowadzaniu zmian podobnie jak w oprogramowaniu TurboEWID. Zmiany mogą być wprowadzane przez wielu użytkowników na raz - baza Oracle© zapewnia ewentualne rozwiązywanie konfliktów oraz integralność danych. Po wprowadzeniu wszystkich zmian do bazy roboczej następuje wydanie danych (np. do plików GML lub SWDE) celem zaimportowania zmian w ODGiK.

Poniżej zamieszczony jest graficzny schemat przebiegu modernizacji za pośrednictwem plików wymiany w formacie GML.

Obieg danych za posrednictwem plikow GML