ViewEWID

ViewEWID to prosta przeglądarka danych opisowych ewidencji gruntow i budynków.

Działa w oparciu o bazę danych Microsoft Access, wydawaną w starostwie powiatowym z systemu Ewid 2007.

Zapewnia podstawową funkcjonalność przeglądania danych poprzez:

  • rejestr gruntów
  • rejestr lokali
  • kartotekę działek
  • kartotekę osób

Program pozwala na wykonywanie raportów takich jak:

  • alfabetyczny spis władających
  • raport dla jednostki rejestrowej (odpowiednik wypisu) w formie pełnej
  • raport dla jednostki rejestrowej (odpowiednik wypisu) w formie skróconej
  • wykaz działek z władającymi
  • zestawienie gruntów

Obecnie oprogramowanie to nie jest już rozwijane. Jego miejsce zajął internetowy WebEWID, który za pomocą Portalu Gminy prezentuje "świeże" dane z bazy powiatowej.