TurboEWID

TurboEWID jest komponentem systemu Ewid 2007.

Jest to oprogramowanie aplikacyjne, tzw. "desktopowe" w całości napisane w języku C++ i skompilowane w zaawansowanym narzędziu programistycznym jakim jest Borland Turbo C++ Professional. Z punktu widzenia technologi klint-serwer jest to tzw. "gruby klient", którego zadaniem jest obsłużyć wszystkie stanowiska komputerowe w urzędzie (klientów) wpięte do lokalnej sieci komputerowej w zakresie aktualizacji wszystkich ewidencji prowadzonych przez System. Funkcje potrzebne do obsługi ewidencji prowadzonych przez wydział geodezji, a także inne wydziały urzędu są zlokalizowane w tzw. modułach dynamicznych (DLL). Natomiast dane przedmiotowych ewidencji są gromadzone w jednej bazie danych obsługiwanej przez silnik ORACLE.

Aktualnie TurboEWID składa się grup modułów obsługujących następujące ewidencje:

 • Moduł dla Wydziału Geodezji i Kartografii, który zawiera:
 1. obsługę ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB)
 2. obsługę ewidencji cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
 3. obsługę ewidencji obiektów topograficznych (BDOT500)
 4. obsługę ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 5. obsługę ewidencji osnów geodezyjnych  (BDSOG)
 6. obsługę ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK)
 7. obsługę ewidencji obiektów kartograficznych wraz z mapą topograficzną
 8. obsługę ewidencji spraw ZUD wraz z mapą sieci i obiektów projektowanych
 9. obsługę ewidencji prac geodezyjnych (KERG) w raz z mapą zasięgów prac
 10. obsługę ewidencji operatów geodezyjnych i pozostałych materiałów geodezyjnych
 11. obsługę ewidencji map rastrowych
 12. obsługę ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne
 13. obsługę ewidencji wypożyczeń dokumentów i materiałów geodezyjnych
 • Moduł dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który zawiera:
 1. obsługę ewidencji mienia Skarbu Państwa, Powiatu, Gminy i Województwa
 2. obsługę ewidencji spraw w GN
 3. obsługę ewidencji środków trwałych w GN
 • Moduł dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który zawiera:
 1. obsługę ewidencji wyłączeń z produkcji rolnej
 2. obsługę ewidencji gleb wraz z mapą glebową
 • Moduł dla Wydziału Architektury i Budownictwa zawiera:
 1. obsługę ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego wraz uchwałami
 2. obsługę ewidencji pozwoleń na budowę wraz z mapą pozwoleń
 3. obsługę ewidencji decyzji o warunkach zabudowy wraz z mapą decycji
 • Moduły dla Wydziału Fiansowo-Budżetowego
 1. obsługę eksportu faktur do systemów finansowo-księgowych różnych firm
 2. obsługę wsółpracy on-line z systemami finansowo-księgowymi różnych firm
 • Moduły dla wszystkich Wydziałów
 1. obsługę ewidencji dokumentów przychodzących do Urzędu
 2. obsługę ewidencji spraw w Urzędzie
 3. obsługę ewidencji faktur i rachunków
windows10 compatible TurboEWID and TurboMAP is supported by Geomatyka-Kraków on the following editions of Windows 10 - Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. TurboEWID and TurboMAP is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and Long-term Servicing Branch.