ViewEWID

ViewEWID to prosta przeglądarka danych opisowych ewidencji gruntow i budynków. Działa w oparciu o bazę danych Microsoft Access, wydawaną w starostwie powiatowym z systemu Ewid 2007.

Zapewnia podstawową funkcjonalność przeglądania danych poprzez:

- rejestr gruntów
- rejestr lokali
- kartotekę działek
- kartotekę osób

Program pozwala na wykonywanie raportów takich jak:

- alfabetyczny spis władających
- raport dla jednostki rejestrowej (odpowiednik wypisu) w formie pełnej
- raport dla jednostki rejestrowej (odpowiednik wypisu) w formie skróconej
- wykaz działek z władającymi
- zestawienie gruntów

Obecnie oprogramowanie to nie jest już rozwijane. Jego miejsce zajął internetowy WebEWID, który za pomocą Portalu Gminy prezentuje "świeże" dane z bazy powiatowej.

Siedziba firmy

ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków

 

Porozmawiajmy

12 397 79 95
biuro@geomatyka-krakow.pl

 

Copyright

Copyright © 2024 Geomatyka-Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.