TurboEWID

TurboEWID jest komponentem systemu Ewid 2007.

Jest to oprogramowanie aplikacyjne, tzw. "desktopowe" w całości napisane w języku C++. Z punktu widzenia technologi klint-serwer jest to tzw. "gruby klient", którego zadaniem jest obsłużyć wszystkie stanowiska komputerowe w urzędzie (klientów), wpięte do lokalnej sieci komputerowej w zakresie aktualizacji wszystkich ewidencji prowadzonych przez System.

Funkcje potrzebne do obsługi ewidencji prowadzonych przez wydział geodezji, a także inne wydziały urzędu są zlokalizowane w tzw. modułach dynamicznych (DLL). Dane przedmiotowych ewidencji są gromadzone w jednej bazie danych obsługiwanej przez silnik ORACLE.

Dzięki zastosowanej technologii interfejs programu jest bardzo ergonomiczny, działa szybko i intuicyjnie. TurboEWID pozwala na pracę z mapą, która odczytywana jest z bazy danych Oracle. Możliwy jest zarówno podgląd danych przestrzennych na mapie jak i ich modyfikacja (z zależności od posiadanych uprawnień). Większość rejestrów ma możliwość określenia lokalizacji na mapie dla swoich obiektów oraz powiązania ich z podstawowymi obiektami ewidencji gruntów i budynków (EGiB), takimi jak działka i budynek.

 

 

Aktualnie TurboEWID składa się grup modułów obsługujących następujące ewidencje:

Moduł dla Wydziału Geodezji i Kartografii, który zawiera:
 • obsługę ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB)
 • obsługę ewidencji cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
 • obsługę ewidencji obiektów topograficznych (BDOT500)
 • obsługę ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 • obsługę ewidencji osnów geodezyjnych  (BDSOG)
 • obsługę ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK)
 • obsługę ewidencji obiektów kartograficznych wraz z mapą topograficzną
 • obsługę ewidencji spraw ZUD wraz z mapą sieci i obiektów projektowanych
 • obsługę ewidencji prac geodezyjnych (KERG) w raz z mapą zasięgów prac
 • obsługę ewidencji operatów geodezyjnych i pozostałych materiałów geodezyjnych
 • obsługę ewidencji map rastrowych
 • obsługę ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne
 • obsługę ewidencji wypożyczeń dokumentów i materiałów geodezyjnych
Moduł dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który zawiera:
 • obsługę ewidencji mienia Skarbu Państwa, Powiatu, Gminy i Województwa
 • obsługę ewidencji spraw w GN
 • obsługę ewidencji środków trwałych w GN
Moduł dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który zawiera:
 • obsługę ewidencji wyłączeń z produkcji rolnej
 • obsługę ewidencji gleb wraz z mapą glebową
Moduł dla Wydziału Architektury i Budownictwa zawiera:
 • obsługę ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego wraz uchwałami
 • obsługę ewidencji pozwoleń na budowę wraz z mapą pozwoleń
 • obsługę ewidencji decyzji o warunkach zabudowy wraz z mapą decycji
Moduły dla Wydziału Fiansowo-Budżetowego
 • obsługę eksportu faktur do systemów finansowo-księgowych różnych firm
 • obsługę wsółpracy on-line z systemami finansowo-księgowymi różnych firm
Moduły dla wszystkich Wydziałów
 • obsługę ewidencji dokumentów przychodzących do Urzędu
 • obsługę ewidencji spraw w Urzędzie
 • obsługę ewidencji faktur i rachunków

Siedziba firmy

ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków

 

Porozmawiajmy

12 397 79 95
biuro@geomatyka-krakow.pl

 

Copyright

Copyright © 2024 Geomatyka-Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.