Schemat komponentów systemu Ewid 2007

Schemat budowy systemu Ewid 2007

Ewid 2007 to zintegrowany system informatyczny dla starostw powiatowych i urzędów miejskich.

Zbudowany jest z dwóch komponentów: TurboEWID oraz WebEWID. Każdy z komponentów zbudowany jest z modułów pełniących określone funkcje, lub służących do prowadzenia odrębnych ewidencji. Obecnie nasz system może być z powodzeniem wykorzystywany w ewidencji gruntów, ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, gospodarce nieruchomościami, ochronie środowiska i architekturze.

Wszystkie dane gromadzone są w jednej zintegrowanej bazie danych Oracle®.

Ewid 2007 służy do prowadzenia:
 • ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
 • ewidencji cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
 • ewidencji obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą,
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
 • ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów),
 • ewidencji operatów geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
 • ewidencji faktur, zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
 • ewidencji elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów,
 • ewidencji spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych,
 • ewidencji osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,
 • ewidencji korespondecji przychodzącej i wychodzącej (elektroniczny obieg dokumentów),
 • ewidencji mienia Skarbu Państwa, powiatu i gminy,
 • ewidencji przeznaczenia terenów wraz z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • ewidencji decyzji o warunkach zabudowy wraz z prowadzeniem mapy decyzji,
 • ewidencji wyłączeń z produkcji rolnej wraz z mapą wyłączeń,
 • ewidencji adresów nieruchomości i decyzji o ich nadaniu wraz z mapą punktów adresowych.

Nasz system cieszy się dużym uznaniem użytkowników, o czym świadczy ponad 100 wdrożeń w całej Polsce.

Siedziba firmy

ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków

 

Porozmawiajmy

12 397 79 95
biuro@geomatyka-krakow.pl

 

Copyright

Copyright © 2024 Geomatyka-Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.