Zestawienia zbiorcze 2017

Przygotowaliśmy dla Państwa nową wersję wykazów gruntów, budynków i lokali, dostosowaną do nowych wzorów z GUGiK.
Opracowaliśmy też nowy wykaz - wykaz użytków rolnych i lasów, który należy sporządzać w cyklach dwurocznych.

POBIERZ

 

Instalacja:

Pliki zostały przygotowane tak, żeby nie była konieczna pełna aktualizacja TurboEWID. Wystarczy je skopiować do odpowiednich katalogów (Bin, Szablony) w folderze, gdzie zainstalowany jest TE. Po tym wykazy gruntów, budynków i lokali będą wykonywać się wg nowych reguł, do nowych szablonów. Uruchamianie tak jak do tej pory, z menu głównego EGiB >> Raporty.

Wykaz użytków rolnych i lasów:

Dodany został także nowy wykaz - "użytków rolnych i lasów". Po pełnej aktualizacji TurboEWID będzie on dostępny normalnie z menu jak pozostałe wykazy, ale do tego czasu należy go uruchamiać jako moduł.

Wykonuje się to następująco:

  1. W TurboEWID wybieramy z menu Dane >> Moduł ...
  2. Pojawia się okno wyboru pliku
  3. Wskazujemy plik wykazu użytków rolnych i lasów "wykazUzt.dll" (w katalogu Bin TurboEWIDa)
  4. Otwiera się okno wykazu, w którym można już przystąpić do sporządzenia wykazu.

Kopiowanie do szablonu z GUGiK:

Wraz z wykazami dostarczamy Państwu programik WkzKopier.exe, który służy do przekopiowania danych z wykazów utworzonych przez TurboEWID do zbiorczego szablonu z GUGiK.

Szablon z GUGiK można pobrać z tej lokalizacji:
http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/archiwum-instrukcji-i-wytycznych/sprawozdania

Jest to arkusz z makrami, który na podstawie TERYTu Waszego powiatu wygeneruje jeden plik ze wszystkimi potrzebnymi zakładkami dla wszystkich czterech wykazów. Arkusz jest w formacie XLSM i wymaga do poprawnego działania Microsoft Excel 2007 lub nowszego. Plik, który w ten sposób powstanie, należy w kopierze wskazać jako plik docelowy. Plikami źródłowymi są zestawienia wygenerowane przez TurboEWID.

Kopiowanie należy wykonać cztery razy - po jednym razie dla każdego z wykazów źródłowych z TurboEWID.
Przy każdym z tych czterech kopiowań wykaz docelowy jest taki sam i jest nim szablon z GUGiK.

UWAGA: WkzKopier nie działa na WindowsXP. Konieczne jest posiadanie Windows 7 lub nowszego z zainstalowanym środowiskiem .net Framework.

Po skopiowaniu danych koniecznie proszę zweryfikować wyniki w wykazie docelowym, czy wszystko poprawnie się przeniosło!