Aktualizacja cenników w związku z wejściem w życie nowej ustawy

W dniu 01-07-2016 wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym że powoduje ona zmiany w cenniku za materiały PZGiK informuję że w dniach od 30-06-2016 godz. 14:00 do 01-07-2016 godz. 11:00 będziemy przeprowadzać aktualizację cenników w Państwa bazach danych.
Aktualizacją będą objęte wszystkie Ośrodki posiadające aktualną umowę asysty technicznej lub gwarancję powdrożeniową. Aktualizacja ta nie będzie wymagała podniesienia wersji programu którą aktualnie Państwo posiadają.
Ośrodki, które z jakiejś przyczyny nie życzą sobie ww. aktualizacji w tym terminie, prosimy o zgłoszenie tego faktu do nas - ponieważ aktualizacji nie da się wycofać (w takim wypadku aktualizacja trafi do nich wraz z następną aktualizacją oprogramowania).
Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest już wgrana do Państwa bazy należy w TurboEwidzie wejść w menu "Pomoc->Co nowego ? - Historia zmian" i tam sprawdzić czy jest wpis:
"Aktualizacja cenników w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych".

Ponieważ trafiają do nas pytania, czy w czasie przeznaczonym na aktualizację będzie można pracować w programie, wyjaśniam jak wygląda sytuacja:
Pracować w TurboEwidzie można normalnie, jedyne ograniczenia wiążą się z wystawianiem Dokumentów Obliczenia Opłaty. Jeżeli w dniu 30-06-2016 po godz. 14:00 w Państwa Ośrodku pojawi się już aktualizacja, to DOO wydany wówczas będzie już zgodny ze stanem prawnym obowiązującym od 01-07-2016 z tym, że jeżeli nie sporządzicie Państwo stronie DOO i poprosicie ją o przyjście na następny dzień to i tak dostaje ona DOO z nowym stanem prawnym.
Z kolei w dniu 01-07-2016 przed 11:00 jeżeli u Państwa nie będzie jeszcze aktualizacji a sporządzicie Państwo DOO to będzie on ze stanem prawnym obowiązującym do 30-06-2016.
Postaramy się jak największą ilość aktualizacji zrobić w dniu 30-06-2016, po pracy urzędów, ale ponieważ mamy do zaktualizowania prawie 100 ośrodków musimy przyjąć ramy czasowe z pewnym zapasem.