Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


nowywebewid:portal_rzeczoznawcy

Portal Rzeczoznawcy

1. Wyszukiwanie transakcji/wyceny

Przycisk znajdujący się w panelu bocznym po lewej stronie okna powoduje uruchomienie kartoteki transakcji/wyceny.

Przyciski służą odpowiednio do dodawania pozycji do listy, usuwania pozycji z listy, wyczyszczenia wszystkich wyszukanych pozycji, zaznaczania/odznaczania wszystkich pozycji.

Po kliknięciu w przycisk uruchamia się wyszukiwarka. Pozwala na wyszukanie odpowiednich transakcji/wycen, działek, budynków lub lokali w zależności od określonych atrybutów.

Po wybraniu odpowiednich opcji klikamy Zastosuj filtr i wyszukane pozycje dodają się do listy. Kolejne wyszukiwania powodują zwiększanie obecnej listy o kolejne rekordy.

2. Złożenie zamówienia na zbiór danych/wyciąg

Po wyszukaniu transakcji możemy złożyć zamówienie na zbiór danych lub wyciąg. Zaznaczamy interesujące nas pozycje (kilka rekordów zaznaczamy trzymając jednocześnie klawisz Ctrl), następnie wybieramy przycisk , który przekieruje nas do formularza zamówienia:

Wybieramy zakres uprawnień oraz format (w przypadku zbioru danych), a następnie dokonujemy zamówienia.

3. Moje zamówienie i opłaty online

Aby zobaczyć swoje zamówienie klikamy przycisk , znajdujący się w lewej części okna aplikacji.

Z pozycji tego okna możemy również dokonać płatności elektronicznej za zamówione materiały. Klikamy przycisk Opłać online - wyświetli się okno zawierające listę wszystkich opłat.

Zaznaczamy rachunek/rachunki (gdy chcemy zaznaczyć kilka rachunków jednocześnie trzymamy klawisz Ctrl i wybieramy pozycje), następnie klikamy Opłać. Nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie wybierzemy sposób płatności.

W przypadku, gdy transakcja z jakiegoś powodu nie zostanie zakończona opłata znajdzie się w zakładce „Trwające”.

Aby ją zrealizować należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć „Anuluj transakcję” (wówczas opłata wróci do zakładki „Do zapłaty”) i wykonać powyższe czynności ponownie.

4. Pobieranie zamówionych dokumentów

Po opłaceniu zamówienia jego status powinien się zmienić z „WYCENIONE” na „ZREALIZOWANE”, a w zakładce „Opłaty, faktury” będzie widoczna data zapłaty.

Po przejściu do zakładki „Dokumenty” możemy pobrać zamówione przez nas materiały zaznaczając je, a następnie klikając .

5. Wgląd do zbioru dokumentów

Przycisk znajdujący się w panelu bocznym po lewej stronie otwiera okno umożliwiające wgląd do zbioru dokumentów.

Aby dokonać wglądu do zbioru należy się upewnić, że nasze saldo jest dodatnie, jeśli tak nie jest musimy je doładować klikając przycisk Złóż zamówienie określając przy tym liczbę jednostek, za które chcemy zapłacić.

Następnie przechodzimy do płatności i dokonujemy zapłaty (tak jak w punkcie 3. Moje zamówienie i opłaty online).

Po doładowaniu konta zaznaczamy jednostkę ewidencyjną, a następnie Rozpocznij wgląd

Historia wglądów użytkownika znajduje się pod przyciskiem

Aby rozpocząć przeglądanie zbiorów należy przejść do okna 'Wyszukiwanie transakcji/wyceny'. Kolumna 'Wgląd do zbiorów' mówi nam o tym, czy wgląd jest aktywny. W kolumnie 'Zbiór' zawarta jest informacja czy zbiór danych do danej transakcji/wyceny jest w bazie.

Zaznaczamy interesującą nas transakcję/wycenę, a następnie klikamy przycisk 'Zbiór' . Pojawia się okno, z dokumentami, które możemy pobrać za pomocą przycisku 'Pobierz zaznaczone'.

nowywebewid/portal_rzeczoznawcy.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/23 10:25 przez renata.dziedzic