Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


nowywebewid:portal_komornika

Portal Komornika jest jednym z modułów aplikacji WebEWID. Pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze Ewidencji Gruntów i Budynków. Okno portalu oraz okno zamówień uruchamiamy z poziomu panelu w lewej części okna przeglądarki.


Portal Komornika

Aby wyszukać osobę fizyczną lub prawną w Ewidencji należy skorzystać z filtra wyszukiwania w lewej części okna. Należy wpisać np. imię, nazwisko oraz nr PESEL. Jeżeli taka osoba nie pojawi się na liście to można spróbować samo imię i nazwisko/nazwa lub sam PESEL/NIP. Analogicznie dla osób prawnych.

Przed realizacją wyszukiwania otrzymujemy komunikat, który wymaga od nas podania sygnatury sprawy.

Aby złożyć zamówienie na informację z bazy danych EGiB należy użyć przycisku , a następnie uzupełnić odpowiednio poniższy formularz i kliknąć „Składam zamówienie”

Otrzymamy komunikat potwierdzający złożenie zamówienia:

Jeżeli osoba nie istnieje to komornik może wygenerować raport o tym, iż nie znalazł tej osoby w ewidencji.

Komornik dostaje również informacje na temat osób, które widnieją w ewidencji, ale nie posiadają żadnych nieruchomości.


Historia Zamówień

Zamówienia na informacje z EGiB trafiają do okna zamówień

Okno jest podzielone na dwie części. Część górna zawiera listę złożonych wniosków. W części dolnej natomiast znajdują się 3 zakładki (Przedmioty wniosku, Opłaty/faktury, Dokumenty wychodzące). Znajdziemy w nich informacje dotyczące zaznaczonego wniosku. Zakładka pierwsza i druga mają charakter informacyjny, w trzeciej natomiast znajdują się dokumenty przekazane dla komornika, które może pobrać po opłaceniu zamówienia (zaznaczamy dany dokument, a następnie klikamy przycisk ).

- wyświetla szczegóły danego zamówienia

- umożliwia anulowanie złożone

Po zaakceptowaniu nasz wniosek dostaje status „ANULOWANY”

Opłać materiały

Aby dokonać opłaty za materiały należy kliknąć przycisk . Wyświetla się okno zawierające listę wszystkich opłat.

Zaznacz rachunek/rachunki (gdy chcemy zaznaczyć kilka rachunków jednocześnie trzymamy klawisz Ctrl i wybieramy pozycje), następnie kliknij Opłać. Nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie wybierzemy sposób płatności.

W przypadku, gdy transakcja z jakiegoś powodu nie zostanie zakończona opłata znajdzie się w zakładce „Trwające”.

Aby ją zrealizować należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć Anuluj transakcję (wówczas opłata wróci do zakładki „Do zapłaty”) i wykonać powyższe czynności ponownie.

Po opłaceniu zamówienia użytkownik może pobrać zamówione materiały, które znajdują się w zakładce „Dokumenty wychodzące”

nowywebewid/portal_komornika.txt · ostatnio zmienione: 2017/04/24 15:26 przez renata.dziedzic