Geomatyka-Kraków

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start WebEWID

WebEWID

WebEWID jest trzecim komponentem systemu Ewid 2007.

WebEWID to serwerowa aplikacja internetowa (serwer aplikacji) korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów. Podobnie jak WitrynaEWID, WebEWID jest „cienkim klientem”, ale w odróżnieniu prezentuje także dane geometryczne w postaci mapy. WebEWID pełni rolę portalu mapowego, ale nie w znaczeniu szeroko pojętego systemu GIS, lecz w celu prezentacji map oraz świadczenia usług internetowych zwykłym ludziom: interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom i innym. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, ale może działać także w sici lokalnej traktowanej jako intranet.  Jako warstwę aplikacji zastosowano serwer protokołu http (Apache), środowisko aplikacji (PHP) i serwer map (UMN-Mapserver). WebEWID prezentuje dane przestrzenne i opisowe w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plug-in’ów i apletów JAVA. Prezentuje dane przestrzenne zarówno w postaci wektorowej jak i rastrowej: m. in. TIFF/GeoTIFF, EPPL7. Możliwe jest także dodanie jako tła innych warstw spoza bazy danych systemu Ewid 2007, np. warstw serwowanych w standardach WMS i WFS z innych serwerów.

Przy pomocy WebEWID Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej może:

 • Prezentować (udostępniać) mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki, granice administracyjne) w przeglądarce internetowej
 • Prezentować (udostępniać) mapę zasadniczą (wszystkie nakładki)
 • Prezentować (udostępniać) mapę sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.)
 • Prezentować (udostępniać) mapę projektowanych sieci uzbrojenia terenu ZUDP
 • Prezentować (udostępniać) mapę zakresów prac geodezyjnych
 • Prezentować (udostępniać) mapę osnów geodezyjnych
 • Prezentować (udostępniać) mapy rastrowe w postaci warstwy (Ortofotomapa, mapa topograficzna, MPZT)
 • Prezentować (udostępniać) mapę punktów adresowych
 • Prezentować (udostępniać) plan zagospodarowania przestrzennego
 • Prezentować (udostępniać) mapy glebowo-rolnicze
 • Prezentować warstwy pochodne danych (mapa stanu prawnego granic, mapa użytkowania terenu, powierzchnie gmin)
 • Prezentować dowolne dane wektorowe (np. Mapa sekcji układu 65, 2000)
 • Prezentować dane z zewnętrznych serwerów WMS jako tło dla własnych map
 • Zarządzać kontami użytkowników i uprawnieniami do poszczególnych map i funkcji poprzez panel administratora

Głównym celem WebEWID jest udostępnianie danych przestrzennych, które nie są płatne. Dlatego przeciętny klient urzędu nie musi się autoryzować (logować) w systemie. Przy pomocy WebEWID klient Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej może:

 • Przeglądać wszystkie w/w mapy i związane z nimi informacje, które zostały zgromadzone w bazie EWID 2007
 • Wyszukiwać dane na tle mapy wg następujących atrybutów:
 1. działki,
 2. budynki
 3. adresy
 4. prace geodezyjne
 5. operaty geodezyjne
 6. punkty osnowy geodezyjnej
 • Pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym
 • Pozyskiwać informacje o atrybutach sieci poprzez wskazanie obiektu na mapie
 • Pobierać informacje o punkcie osnowy geodezyjnej poprzez kliknięcie na niego na mapie
 • Mierzyć odległości na mapie
 • Pobierać informacje o sposobie zagospodarowania poprzez kliknięcie na mapie
 • Przeliczać współrzędne klikniętego punktu do różnych układów (m.in. WGS84-GPS)
 • Drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html

 Do WebEWID możesz zakupić dodatkowe moduły (portale specjalistyczne):

 1. Portal katastralny (do obsługi Urzędów gminnych i pozostałych wydziałów starostwa oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do rejestrów publicznych ewidencji gruntów, budynków i lokali);
 2. Portal Gminy (do obsługi Ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz Ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego);
 3. Portal Geodety (do obsługi geodetów uprawnionych zgłaszających prace geodezyjne oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do ewidencji prac geodezyjnych);
 4. Portal Rzeczoznawcy (doobsługi rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich instytucji potrzebujących wglądu do rejestru cen i wartości nieruchomości);
 5. Portal Interesanta (do obsługi interesantów zamawiających materiały i dokumenty)

Przy pomocy Portalu Geodety możesz jako Geodeta Uprawniony:

 • Zgłaszać prace geodezyjne w sposób zdalny na elektronicznym formularzu bez wizyty w PODGiK
 • Pobierać numer KERG i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w PODGiK materiałami i informacjami w formie cyfrowej (opcjonalnie z podpisem elektronicznym)
 • Pobierać zeskanowane opisy topograficzne punktów osnowy oraz zeskanowane operaty geodezyjne
 • Przekazywać do PODGiK dokumenty elektroniczne i wyniki pomiarów jako załączniki do operatu geodezyjnego poprzez specjalny panel geodety
 • Zarządzać zgłoszonymi przez siebie pracami poprzez panel geodety wyposażony w wiele narzędzi pomocniczych

Listę wdrożeń systemu WebEWID znajdziesz tutaj.

 

Czy wiesz, że:

Częścią systemu Ewid 2007 jest komponent WebEWID do prezentacji mapy w internecie. Dane mogą być prezentowane z głównej bazy danych lub jej kopii. Kopia może wykonywać się automatycznie, w dowolnych odstępach czasu (zwykle codziennie), co daje nam bezobsługowy serwer mapowy z aktualnymi danymi przestrzennymi.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny.